Referenties

“Zennu verbindt in haar training ‘Interculturele Communicatie’ verhalen uit haar persoonlijke levensgeschiedenis als migrant uit Ethiopië in Nederland met een gedegen theoretisch kader. Zij deelt op een plezierige manier haar doorleefde ervaringen in zowel de westerse cultuur als in de niet-westerse cultuur waarin veel migranten zijn opgegroeid. Met concrete voorbeelden geeft ze inzicht in hoe miscommunicatie kan ontstaan en hoe je kunt toewerken naar beter wederzijds begrip”.
Dedde de Jong, Buurtbemiddeling Wageningen

“Ik werk veel met Syriers en andere vluchtelingen in Wageningen en bouw contact op met Syriërs in Irbid Jordanië. dan is het goed om inzicht te krijgen in culturele verschillen, hoe mensen dingen anders opvatten dan je zou verwachten.  De eigen ervaringen van Zennu en de ervaringen van anderen leverden me veel inzicht op in de verschillen in denken tussen oosterse en westerse culturen.  Prima cursus dus, goed bestede tijd”. 
Wim Haver, GroenLinks Wageningen


“Ik heb je training als verdiepend ervaren en daarnaast kwam er tijdens de gesprekken veel herkenning bij mij naar boven. Boeiend om diverse ervaringen met elkaar uit te wisselen. Nu heb ik in contact met betreffende doelgroep wel vaker een observerende houding en probeer ik te begrijpen hoe het voor hun werkt”.
Activiteitenbegeleidster, Solidez

“Ik vond de training heel erg interessant, ook heel toepasbaar en veel herkenning”.
LL, Thuis Wageningen

 

“Zennu vertelt uit eigen ervaring hoe het is om naar een andere cultuur te migreren. Hierdoor kan ze heel goed invoelbaar maken hoe een integratieproces verloopt. Ook heeft ze  verteld over het verschil tussen individuele- en groepsculturen. Ik kom bij gezinnen thuis uit verschillende culturen, en heb door de training veel nieuwe inzichten opgedaan”.
Irini Boxma, coördinator Home-Start

“De trainer is enthousiast, praat uit deskundigheid en eigen ervaring.”
Home Start
 

“Zennu geeft persoonlijke voorbeelden hoe het bij haar werkt en wat ze heeft meegemaakt t.a.v. communicatie en integratie.”
Maria van Os Solidez