Wat ik doe

Workshop, training en empowerment cursus voor migranten vrouwen.

 1. De trainingen, workshops en cursussen zijn maatwerk, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers. De duur ervan kan worden bepaald in overleg met de opdrachtgever.

Kennis over cultuurverschillen en communicatie verruimt onze blik en opent deuren. Met als gevolg dat begrip, verdraagzaamheid en respect zullen groeien.

keer


Inhoud training

 • Wat is cultuur?
 • Hoe wordt de cultuur van een land of een groep mensen gevormd?
 • Cultuurverschillen en overeenkomsten
 • Wat maakt een migrant mee tijdens zijn integratieproces in een nieuw land?
 • Communicatieproces en -vaardigheid
 • Tips en tools: praktische toepassingen

Door middel van het analyseren van casussen, kaartspel, oefeningen en rollenspelen geeft de training meer begrip voor onze automatismen en verwachtingen, voor onszelf en voor mensen van een andere cultuur. Men kan als individu of beroepskracht de nieuwe burgers beter begrijpen en als het nodig is ondersteunen.

De meeste migranten in Nederland komen uit een collectieve “wij-cultuur”. Hierdoor hebben ze veel gemeenschappelijk en staan dichter bij elkaar dan bij de Nederlandse cultuur.

keer


Inhoud workshop

 •                          Wat is cultuur?
 •                          Cultuurverschillen
 •                          Verbale en non-verbale communicatie
 •                           Communicatieproces

In de workshop worden op een interactieve manier rollenspel en animatiefilm gebruikt. Als het visueel gemaakt wordt is het makkelijker te begrijpen. Dit kan de taalbarrière overbruggen.

De empowerment cursus is voor vrouwen die de Nederlandse taal spreken en begrijpen op minimaal A2 niveau en het inburgeringsexamen (bijna) gehaald hebben .

keer
In deze cursus leer je

 • Talenten ontdekken en gebruiken.
 • Wie je bent en wat jij kunt en wilt.
 • Hoe je mee kan doen in de Nederlandse samenleving, op de manier die het beste bij jou past.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan Interculturele Communicatie. Zodat jij en de Nederlandse samenleving elkaar beter gaan begrijpen. Nu en in de toekomst.

De cursus helpt migrantenvrouwen te begrijpen in wat voor een samenleving zij zijn terecht gekomen en op welke manier ze zich daarbinnen het beste kunnen bewegen.

Het moeizame integratieproces dat ik en veel anderen hebben doorgemaakt, kan hierdoor makkelijker en plezieriger verlopen.